Асфалтиране на наземни и подземни паркинги в гр. София и страната

асфалтиран паркинг

Съдържание

Асфалтирането е основен процес при изграждането и поддръжката на паркинги, независимо дали са открити или подземни. Последното, е особено разпространено в офис и жилищни сгради, където пространството е ограничено. 

В тази статия ще разгледаме стъпките при полагането на асфалтовата настилка, както за традиционните паркинги, така и за изпълнение на проекти в подземни пространства.

Ако се колебаете между това, дали да използвате асфалт или бетон за вашето паркинг пространство, моля първо прочетете нашата статия по темата: “Асфалт или Бетон: кое да изберем”.

 

Процес на подготовка и консултация със специалист.  

Преди да се захванете с проект за асфалтиране, е наложително да получите необходимите разрешителни от местните власти. Спазването на разпоредбите за зониране и екологичните насоки е от особена важност за успешна реализация на строежа. 

Инженери от екипа ни трябва да оценят района, за да се уверят, че отговаря на изискванията за изграждане на паркинг и ще вземат решение, кое е най-доброто решение за вас. От нас ще получите оферта с цена за асфалтиране на паркинг, срок за приключване на проекта и метод на асфалтиране: ръчно или машинно. 

 

Първоначалните стъпки за изграждане на подземни паркинги са в съответствие с тези за наземни обекти. При тях трябва да се имат предвид допълнителни фактори, като подземни комунални линии и структурната устойчивост на целия обект.

 

Премахване на старата настилка (ако е необходимо) или извършване на изкопни дейности. 

Докато работата по традиционните паркинги често включва фрезоване и премахване на старата повърхност, за да се осигури солидна основа за асфалтиране (Ко Инженеринг 2000 разполага със собствена пътна фреза Wirtgen W500), подземните проекти изискват и изкопна дейност, за да се създаде място за новия подземен паркинг. 

За целта предлагаме нашата услуга “Изкопни работи”, която се извършва щателно от екипа ни със собствена техника, като се има предвид структурната цялост на околните сгради, възложения проект и съществуваща подземна инфраструктура.

 

Полагане на основа. 

Слой от скална маса или трошенокаменна настилка се разстила и уплътнява, за да се създаде стабилна носеща основа. Дебелината и съставът и зависят от специфичните изисквания на паркинга и очакваното натоварване. Добрата основа гарантира структурна цялост, устойчивост и гладкост на настилката. 

 

При изпълнението на всички проекти използваме специализирана техника за валиране и уплътняване на положената основа. Екипа ни извършва периодични проверки за качество по време на и след полагане на подлагащия слой.

 

Подобно на повърхностните парцели, подземните паркинги имат нужда от солидна основа преди полагане на асфалт. Избирайки да работите с нашата фирма от началото на процеса на ниво изкопни работи, ви гарантира качество и максимално кратък срок. Това намалява риска от образуването на пропадания, пукнатини, проблеми с отводняването и потъване на асфалтовата повърхност. 

 

Отводнителни мерки.  

Ефективното отводняване е жизненоважно за предотвратяване на натрупването на вода, което може да доведе до влошаване на качеството на асфалта с течение на времето. 

По време на този етап ние оценяваме нуждите от дренаж на обекта и полагаме подходящи отводнителни наклони и инсталираме системи, като дренажни тръби и шахти, за да пренасочим водата от паркинга.

 

Правилното отводняване е още по-важно за подземните паркинги. При тях се внедряват хидроизолационни мерки за защита от проникване на вода и се монтира ефективна дренажна система с внимателно положени наклони, за да се предотврати опасността от наводняване на обекта.Тази стъпка е от решаващо значение за поддържане на структурната цялост на подземната конструкция и удобството на експлоатация на паркинга.

 

 

Полагане на асфалт. 

След направената основа може да се пристъпи към полагане на асфалтът. Асфалтовата смес обикновено се използва за паркинги, поради своята издръжливост на натоварване, атмосферни влияния и по-ниските разходи в сравнение с използването на бетон. Използването на асфалтополагащи и валиращи машини от висок клас спомага за добро разпределяне и валиране материала, създавайки гладка и равномерна повърхност. 

През цялото време нашият екип следи за спазване на проектните изисквания при полагане на новата асфалтова настилка. Качественото валиране е от съществено значение за дълготрайността на асфалтовата повърхност. Използваме собствени валяци (Dynapac и Bomag) за валиране на асфалта, което премахва празнините в настилката и осигурява плътна връзка между слоевете. Адекватното изпълнение на процеса извършвано от екипа ни повишава здравината на настилката и устойчивостта и на износване.

 

Проверка на качеството и полагане на маркировка. 

 

След като асфалтът е положен и валиран, екипа ни извършва финални проверки, за да се гарантира съответствие с всички заложени изисквания на поръчката и стандарти за качество. Това включва проверка на дебелината на асфалтовите слоеве, завършека на повърхността, отводнителните наклони и цялостната здравина на току що асфалтирания паркинг. Последният щрих включва добавяне на маркировка, за обозначаване на места за паркиране, алеи за движение и други важни зони. Ясната маркировка допринася за безопасността и функционалността на паркинга.