За нас

За нас

Кои сме ние

Строително дружество „Ко Инженеринг 2000” ЕООД с управител инж. Константин Илиев е учредено през 2003 година. Член e на Камарата на строителите в България и e сертифицирано по БДС EN ISO 9001:2008  за следните процеси, дейности и продукти: “Строителство, ремонт и поддръжка на пътища”.

В годините компанията се е утвърдила като надежден и предпочитан партньор. Нейните служители винаги са се стремили към професионализъм, компетентност и коректност, които са предпоставка за непрекъснатото увеличаване на клиентите на компанията. Постигането на европейско качество, търсенето на алтернативни решения и предлагането на оптимални цени са водещи при изпълнението на строително монтажните работи. Политиката на ръководния състав е насочена към постянно обновяване на строителната механизация.

Полагане на асфалт с машина Dynapac

Референции

Настоящата референция се издава на фирма „Ко инженеринг 2000” ЕООД с управител Константин Божидаров Илиев, в уверение на това, че същата извършва по наше възлагане изграждане на нови и възстановяване  на пътни настилки в района на фирмата. Работата е извършена с отлично качество и в срок, съобразно с договореностите. „Ко инженеринг 2000” ЕООД е коректен и отговорен изпълнител.

METRO CASH & CARRY BULGARIA EOOD

СО- район район СЕРДИКА дава настоящата рефернция, в уверение на това, че през 2005 г. Фирма „Ко инженеринг 2000” ЕООД извърши ремонт на пътни настилки на територията на района. Възложените обекти бяха изпълнени в срок и с много добро качество, при спазване на всички технологични изисквания. Фирмата притежава необходимата техника и квалифицирани специалисти за извършване на строителни и  ремонтни работи на улични настилки и тротоари.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН „СЕРДИКА”

През 2005 г. „Ко инженеринг 2000” ЕООД, извърши улични настилики с плътен асфалтобетон – 1485 кв.м.. ,след проведена процедура за възлагане на малка обществена поръчка. Фирмата изпълни с добро качество възложените задачи, при спазване на технологията за възстановяване на улични настилки и срока за предаване на извършените ремонтни раоботи. Настоящата препоръка се издава на „Ко инженеринг 2000” ЕООД, за да послужи  пред компетентните органи, провеждащи процедури по възлагане на обществени поръчки.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН „СЛАТИНА“