Начало » Вертикална планировка

Вертикална планировка

Фирма „Ко Инженеринг 2000“ ЕООД е специализирана в изграждането на вертикални планировки.

Проектите за вертикално планиране са част от инвестиционните проекти, изискващи се за изграждането на сгради и съоръжения според Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Вертикалната планировка на пътното платно представлява комбинация от различни параболични криви и свързващи тангенти. 

Те са една от основните триизмерни пътни характеристики, пряко свързани с изискванията за безопасност, експлоатация, дренаж, строителство и асфалтиране на улици, пътища и магистрали. Заедно с хоризонталното подравняване и контурно напречно сечение на пътя (пътни ленти, бордюри, крайпътни склонове, канавки и тротоари), вертикалната планировка (наклони и вертикални криви) помага да се осигури триизмерно оформление на пътното платно.

Асфалтирана площ около сграда
ремонта на асфалтова настилка

Вертикалната планировка е важна, защото от нея зависи функционирането на пътя, до колко ще е достъпен за транспортни средства, както и функционалността и естетическият вид. От техническа гледна точка вертикалната планировка включва определяне на всички наклони, подходи, тротоари и канавки, необходими за функционирането на една улица, път или магистрала.

Вертикалното планиране дава коти на всички характерни точки на проектния терен и планира начина на преодоляване на денивелациите, отводняването на терена и определянето на местата на водосборните шахти. Всичко това се изготвя с помощта на проектант-архитект, ВиК инженер, ландшафтен архитект и, при необходимост, конструктор.

основна информация

Изпълнение на проекти за вертикална планировка
от “Ко Инженеринг 2000”

За да се превърне топографската повърхност в подходяща за строеж на път или улица и полагане на асфалт, е необходимо извършване на вертикална планировка. По този начин ще се гарантира, че условията за изграждане на пътища и тяхното асфалтиране са благоприятни. За да бъдете по-подробно запознати с темата, етапите за изграждане на вертикална планировка са три:

Предпроектни проучвания

Специалисти инженери определят основните кота нула на улици, пътища, паркинги, алеи и големи площи, които ще се изграждат и асфалтират. Когато се извършва вертикално планиране от занимаващите се с тази дейности фирми, се определят както максималните, така и минималните надлъжни наклони.

Също така е необходимо да бъдат обмислени и начините, по които ще се осъществява отводняването на повърхностните води – гравитачно или чрез дъждоприемни оттоци и канавки. По време на предпроектните проучвания за вертикално планиране се изчисляват котите на характерни места за височините на изкопите и насипите.

Обсъждане на архитектурни планове
изпълнение на проект за асфалтиране на алея - полагане на асфалт с машина

Технически проект

В “Ко Инженеринг 2000” се стараем да изпълним максимално добре предварително изготвения проект за вертикално планиране, правейки и допълнителни проучвания. Вертикалното планиране се извършва така, че да съответства на проекта за изпълнение на строителството. В техническото задание следва да бъдат описани решенията, които са взети за:

  • отвеждане на повърхностните води;
  • извозване на земните маси при излишък или недостиг на такива;
  • благоустрояване на терена.

Работен проект

Съдържанието на работния проект за вертикално планиране, който се изготвя, включва окончателните проектни решения. 

Инженерите на “Ко Инженеринг 2000” стриктно следват работния проект, за да се получи възможно най-добър и дълготраен краен резултат.

Важно е да отбележим, че “Ко Инженеринг 2000” участва пряко не в самото изготвяне на проекта, а само в неговото изпълнение. Предварително е необходимо да бъде изготвен проект от фирма за проектиране.

подготовка на терен за асфалтиране

Защо да предпочетете вертикално планиране
от “Ко Инженеринг 2000”

Вземат се нива от проекта и се пренасят на строителната площадка - Koeng2000

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВЪВ ВЕРТИКАЛНОТО ПЛАНИРАНЕ

Фирма „Ко Инженеринг 2000” ЕООД е специализирана във вертикалното планиране, строителството и асфалтирането на пътища, улици, паркинги и прилежащата им инфраструктура. Ние сме съсредоточили дейността си върху изграждане, ремонт, възстановяване и поддържане на паркове, алеи и градски комуникации от общинско значение.

безопасност на труда - иконка

НАЙ-ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ ЕКИП СПЕЦИАЛИСТИ

Екип от специалисти инженери работи за вземане на подходящи решения при вертикално планиране в зависимост от вида на изпълняваната работа. Фирма „Ко Инженеринг 2000” ЕООД е печелила голям брой обществени поръчки на територията на Република България в областта на инфраструктурното строителство.

Доверете вертикалното планиране на нас и ще получите:
проверена информация - иконка жълта

19 години опит в Пътното строителство;

проверена информация - иконка жълта

Професионално обслужване;

проверена информация - иконка жълта

Асфалтово строителство, поддръжка и ремонт;

проверена информация - иконка жълта

Професионална консултация;

проверена информация - иконка жълта

Оферти без обвързване;

проверена информация - иконка жълта

Пълна гаранция.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Изпълнение на готов проект
за вертикално планиране
на конкурентни цени

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Изпълнение на готов проект
за вертикално планиране
на конкурентни цени

“Ко Инженеринг 2000” изпълнява изготвените проекти за вертикална планировка, постигайки винаги най-ефективните и висококачествени резултати на конкурентни цени.

Ние внимателно се съобразяваме с определените в проекта размери и височинно положение на улици, пътища, алеи и паркинги, така че след изпълнението те да бъдат максимално удобни за транспортните средства и пешеходците.

Може да бъдете сигурни, че след асфалтиране спрямо вашия правилно изготвен проект за вертикално планиране ще бъдат създадени условия за ефективно отвеждане на повърхностните води към естествени водоприемници и канализационната мрежа.

ремонта на асфалтова настилка