Проекти за асфалтиране изпълнени от "Ко Инженеринг 2000"