Пътностроителни услуги

Фирма „Ко Инженеринг 2000” ЕООД е специализирана в строителството на пътища, улици, паркинги и прилежащата им инфрaструктура.

Още от създаването си през 2003 г. фирма ,,Ко Инженеринг 2000’’ ЕООД се утвърждава като надежден и предпочитан партньор при изпълнението на различни проекти, свързани с пътното строителство.

Постигането на европейско качество, търсенето на алтернативни решения и оптимални цени са водещи при реализирането на строително-монтажните дейности. Политиката на ръководния състав е насочена към постоянно обновяване на строителната механизация, което е гаранция за качество на извършената работа. Нашите служители притежават професионализъм, компетентност и коректност, които са причина за непрекъснатото увеличаване на клиентското ни портфолио.

Услугите, които фирма ,,Ко Инженеринг 2000’’ ЕООД извършва, са свързани с асфалтиране на големи и малки площи в София и страната, както и изпълнение на проекти за вертикална планировка и изкопни дейности.

Асфалтиране

Основна дейност на компанията е пътното строителство, което включва асфалтиране на пътища, улици, паркинги, тротоари и алеи. Услугата асфалтиране се извършва посредством ръчно или машинно полагане при изпълнение на частни, общински и промишлени проекти. Фирмата изпълнява и поръчки, свързани с проектиране и полагане на паважна настилка.

Вертикална планировка – изпълнение

Фирма ,,Ко Инженеринг 2000’’ ЕООД изпълнява изготвени проекти за вертикална планировка. Тази дейност е важен елемент от проектирането на пътя, като от нея зависи неговата функционалност, достъпност за транспортни средства и добър естетически вид.

Изкопни дейности

Изкопните дейности са неизменна част от всеки един строителен процес. Фирма ,,Ко Инженеринг 2000’’ ЕООД предлага изкопни и насипни дейности на територията на цялата страна, като разполага с подходящото за целта висококачествено оборудване.

Услиги за пътно строителство в София и страната