Изкопни работи: процес на работа и използвана техника

Багери товарачи JCB 3CX на паркинг

Съдържание

Изкопите са от съществено значение за различни строителни проекти – от полагане на основите на сграда до инсталиране на подземни комуникации. Те са изкуствено направени вдлъбнатини в земната повърхност, създадени чрез отстраняване на земни маси на различна дълбочина и в различни посоки. В тази статия ще разгледаме процеса по извършване на изкопни работи, използваните машини и методи, както и мерките за безопасност, които се взима от екипа ни по време на процеса.

 

 

 

 

 1. Планиране и подготовка:

Преди да започнете да се копаете изкоп, е важно с фирмата изпълнител да планирате и да се подготвите за процеса. Това включва:

 

 

 • Определяне на предназначението на изкопа и неговите размери.
 • Определяне на вида на почвата и евентуалните опасности, като например подземни кабели за ел. енергия и комуникации, канализация и водоснабдяване или заровени отпадъци.
 • Получаване на необходимите разрешителни и разрешения от местните власти за извършване на изкопна дейност. 
 • Създаване на подробен план на обекта и маркиране на границите на зоната за изкоп. 

 

 

 

 1. Механизация и методи:

Изкопните работи изисква различна механизация и методи в зависимост от мащаба и сложността на проекта. Двата основно използвани методи са:

 

 

 • Ръчно изкопаване: За малки проекти ръчното копаене с лопати и кирки може да бъде ефективно. Този метод е много трудоемък и може да не е подходящ за по-големи изкопи или труднодостъпни зони.

 

 • Механично изкопаване: При по-големи проекти за по-ефективно изкопаване на на земна маса се използват тежки машини като багери, самосвали и каналокопатели. Тези машини могат да бъдат наети или закупени в зависимост от мащаба и продължителността на проекта. Ние от “Ко Инженеринг 2000” имаме дългогодишен опит в проекти в цялата страна и разполагаме с пълен набор от тежка механизация за този тип работа. 

 

 

 

 

 

 1. Мерки за безопасност:

Изкопаването на траншеи може да бъде опасна дейност и е изключително важно да се вземат мерки за безопасност, за да се сведе до минимум рискът от злополуки и наранявания. Някои мерки за безопасност, които трябва да се вземат предвид, включват:

 

 

 • Осигуряване на подходящо укрепване или наклоняване на стените на изкопа, за да се предотврати пропадане.
 • Тук основа става дума за щитови системи за изкопни работи: При дълбоки изкопи в нестабилна почва може да се използва система за щит за изкопи, за да се предпазят работниците от пропадане. Тези системи се състоят от стоманени или алуминиеви панели, които създават защитна бариера около зоната на изкопа. Реално при повечето изкопни дейности над определена дълбочина се прилага този метод за гарантиране на сигурността. 
 • Инсталиране на подходящо осветление и вентилация в зоната на изкопа
 • Осигуряване на работниците с подходящи лични предпазни средства, като предпазни каски, предпазни очила и обувки със стоманени пръсти. 
 • Съставяне на контролен списък за безопасност на изкопите, за да се наблюдават потенциалните опасности и да се гарантира спазването на правилата за безопасност от целия екип. 

 

 

 

 

 1. Запълване и уплътняване:

След изкопаване и приключването на необходимите работи, в част от проектите ( ВиК, Ел. /комуникация, Газ и др. )  изкопа трябва да бъде засипан и уплътнен, за да се възстанови първоначалното състояние на обекта. Това включва:

 

 

 • Запълване на изкопа с почва или друг подходящ материал, като се гарантира, че той е уплътнен на слоеве, за да се предотврати бъдещо слягане! За жалост повечето фирми за пътно строителство и изкопни дейности у нас извършват некачествено именно този относително прост на трудоемък процес. 
 • Подмяна на отстранения горен слой почва и възстановяване на първоначалното ниво на терена.
 • Засяване или затревяване на площта, за да се насърчи растежът на растителността и да се предотврати ерозията: извършва се според договореностите на проекта. 

 

 

 

 

Заключение:

Изкопните работи са важна част от много строителни проекти и изискват внимателно планиране, подходящи техника, професионален екип и строг контрол за безопасност. 

Като следва точките описани в тази статия, екипа ни може да гарантира, че проектът за изкопна дейност ще бъде завършен ефективно и безопасно, създавайки предпоставки за успешен строителен процес. За да научите повече за нашите услуги за изкопни работи моля посетете нашата страница