background

Услуги

Фирма „Ко Инженеринг 2000” ЕООД е специализирана в строителството на пътища, улици, паркинги и прилежащата им инфрaструктура.

background

Aсфалтиране в страната

Вертикална планировка

Асфалтиране на паркинги

Асфалтиране на големи площи

Асфалтиране на улици

Асфалтиране на пътища

Асфалтиране на тротоари

Машинно полагане на асфалт

Паважна настилка

Насипи

Изкопи

Ръчно полагане на асфалт