Enter your keyword

Услуги

УСЛУГИ

Фирма „Ко Инженеринг 2000” ЕООД е специализирана в строителството на пътища, улици, паркинги и прилежащата им инфрaструктура. Дейността е съсредоточена върху изграждане, ремонт, възстановяване и поддържане на паркове, алеи и градски комуникации от общинско значение. Дружеството е печелило  голям брой обществени поръчки на територията на Република България в областта на инфраструктурното строителство. Извършва  и всякакъв вид услуги със строителната техника,  с която разполага включително и преотдаване под наем.

КОИ СМЕ НИЕ

Строително дружество „Ко Инженеринг 2000” ЕООД с управител инж. Константин Илиев е учредено през 2003 година. Член e на Камарата на строителите в България и e сертифицирано по БДС EN ISO 9001:2008  за следните процеси, дейности и продукти: “Строителство, ремонт и поддръжка на пътища”.

В годините компанията се е утвърдила като надежден и предпочитан партньор. Нейните служители винаги са се стремили към професионализъм, компетентност и коректност, които са предпоставка за непрекъснатото увеличаване на клиентите на компанията. Постигането на европейско качество, търсенето на алтернативни решения и предлагането на оптимални цени са водещи при изпълнението на строително монтажните работи. Основен стремеж на компанията е ежегодно увеличаване на обема извършена работа. Политиката на ръководния състав е насочена към постянно обновяване на строителната механизация. Методите на работа на фирмата са в крак с нововъведенията на развития европейски пазар.