Enter your keyword

Референции

Столична община район „Слатина’

През 2005 г. „Ко инженеринг 2000” ЕООД, извърши улични настилики с плътен асфалтобетон – 1485 кв.м.. ,след проведена процедура за възлагане на малка обществена поръчка. Фирмата изпълни с добро качество възложените задачи, при спазване на технологията за възстановяване на улични настилки и срока за предаване на извършените ремонтни раоботи.
Настоящата препоръка се издава на „Ко инженеринг 2000” ЕООД, за да послужи  пред компетентните органи, провеждащи процедури по възлагане на обществени поръчки.

sofia_logo_reference

Столична община район „Сердика”

СО- район район СЕРДИКА дава настоящата рефернция, в уверение на това, че през 2005 г. Фирма „Ко инженеринг 2000” ЕООД извърши ремонт на пътни настилки на територията на района. Възложените обекти бяха изпълнени в срок и с много добро качество, при спазване на всички технологични изисквания.
Фирмата притежава необходимата техника и квалифицирани специалисти за извършване на строителни и  ремонтни работи на улични настилки и тротоари.

sofia_logo_reference

METRO Cash & Carry Bulgaria EOOD

Настоящата референция се издава на фирма „Ко инженеринг 2000” ЕООД с управител Константин Божидаров Илиев, в уверение на това, че същата извършва по наше възлагане изграждане на нови и възстановяване  на пътни настилки в района на фирмата. Работата е извършена с отлично качество и в срок, съобразно с договореностите.
„Ко инженеринг 2000” ЕООД е коректен и отговорен изпълнител.

metro_logo_reference