Enter your keyword

Асфалтиране

Aсфалтиране на Пътища, Aсфалтиране на Улици, Ръчно и Машинно Aсфалтополагане, Aсфалтиране на кръпки, Aсфалтиране на Тротоари, Асфалтополагане на всякакъв вид площи

Асфалтиране на Всякакъв вид площи

Строително дружество „Ко Инженеринг 2000” ЕООД с управител инж. Константин Илиев е учредено през 2003 година. Основната дейност на компанията е асфалтиране и ремонт на пътища, улици и паркинги.

Компанията е специализирана в машинно и ръчно Асфалтополагане на всякакъв вид площи, Aсфалтиране на Пътища, Aсфалтиране на Паркинги и Улици, Ръчно и Машинно Aсфалтополагане, Aсфалтиране на кръпки, Aсфалтиране на Тротоари, Редене на бордюри, Редене на ивици, Полагане на тротоарни плочи.

Служители на „Ко Инженеринг 2000“ ЕООД винаги са се стремили към професионализъм, компетентност и коректност, които са предпоставка за непрекъснатото увеличаване на клиентите на компанията. „Ко Инженеринг 2000“ ЕООД разполага с всичката необходима строителна техника, която се използва в процеса на асфалтиране на пътища, улици, паркинги и площадки.

Асфалтиране на Улици

асфалтиране

Асфалтиране на Улици

Строително дружество „Ко Инженеринг 2000” ЕООД е с дългогодишен опит в изпълнението на инфраструктурни обекти и по специално в асфалтиране на всякакъв вид площадки и улици. Дейността е съсредоточена върху изграждане, ремонт, възстановяване, асфалтиране и поддържане на пътища, улици, паркове, алеи и градски комуникации. Екип от специалисти инженери работят за вземане на подходящи решения в зависимост от вида на изпълняваната работа. Дружеството е печелило  голям брой обществени поръчки на територията на Република България в областта на инфраструктурното строителство. Извършва и всякакъв вид услуги със строителната техника,  с която разполага включително и преотдаване под наем.
За Контакт

Асфалтиране на Паркинги

асфалтиране

Асфалтиране на Паркинги

Строително дружество „Ко Инженеринг 2000” ЕООД с управител инж. Константин Илиев е учредено през 2003 година. Член e на Камарата на строителите в България и e сертифицирано по БДС EN ISO 9001:2008  за следните процеси, дейности и продукти: “Строителство, ремонт и поддръжка на пътища”. Основната дейност на дружеството е асфалтиране на улици, паркинги и алеи, както и цялостно изграждане на пътища.
За Контакт

Вертикална Планировка

асфалтиране

Вертикална Планировка

Ние от „Ко Инженеринг 2000“ ЕООД гарантираме за качеството на изпълняваните от нас строително-ремонтни работи, в това число: Полагане на асфалт, Вертикална планировка на всякакъв вид площи, Преасфалтиране на пътища, Преасфалтиране на улици, Преасфалтиране на паркинги, Машинно и ръчно асфалтиране, Асфалтиране на тротоари и дворове, кърпене на улици, полагане на бордюри, полагане на тротоарни плочки.
За Контакт

Имате ли нужда от асфалтиране или пътно поддържане?

Свържете се с нас!

Нашите сертификати:

Нашите Клиенти: